Vårt tilbud:

  • Generell fysioterapi og manuellterapi
  • Opptrening og rehabilitering etter operasjoner
  • Spesialkompetanse på bekkenproblemer
  • Bindevevsterapi
  • Redcord slyngebehandling
  • Neurac slyngebehandling
  • Lungefysioterapi
  • Triggerpunktbehandling med nåler
  • IMS (Intramuskulær stimulering) med nåler
  • Tradisjonell akupunktur (TKM)

Fysioterapi:

Våre fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel, nerve og skjelettsystemets oppbygging og funksjon. De har forståelse for hvordan psykisk, fysisk og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem, som er et viktig grunnlag for hvilken behandling som velges. Fysioterapeuter arbeider for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjon ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

Fysioterapeuten bruker flere ulike tilnærminger i behandlingen, som tilpasses pasientens behov. Behandlingen kan for eksempel være bløtvevsbehandling, trening, øvelser, tøyninger og avspenning. Det legges også vekt på forebyggende råd og veiledning.

Manuellterapi:

Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Manuellterapeuten kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, og andre farlige sykdommer med sammen symptomer. Hvis det er nødvendig for å finne årsaken til smerten, henviser manuellterapeuten til røntgen, MR eller CT, eller til legespesialister. Manuellterapeuten kan gi deg behandling som både normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene, og smertelindrende behandling. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker som leddmanipulasjon, leddmobilisering, strekkbehandling (traksjon), massasje, tøyninger, nålebehandling, avspenning og øvelser.

Akupunktur:

Ved Vollen Fysikalske benytter vi både tradisjonell kinesisk akupunktur og triggerpunktbehandling. Vi benytter disse metodene hver for seg eller sammen med fysioterapi og manuellterapi. Tradisjonell kinesisk akupunktur har blitt mer anerkjent med årene. Stadig mer forskning viser at akupunktur har god effekt. Akupunkturen sin filosofi bygger på balanse i kroppen, og vi benytter nålene til å utligne ubalansen som har oppstått. Årsaken kan være mange, for eksempel stress, dårlig kosthold, inaktivitet / overaktivitet, kulde / varme og langvarige ubearbeide følelser. Symptomene som oppstår kan være mange. Akupunktur kan benyttes på svært mange lidelser. Vanlige plager som blir behandlet med akupunktur er bihulebetennelser, muskel- og skjelettplager, hodepine, urinveisinfeksjoner, allergier, forstoppelse, menstruasjonssmerter, hetetokter og kvalme m.fl. Akupunktur er også utmerket som generell smertebehandling.